Notaristolk 2018-08-31T12:48:57+00:00

Notaristolken

In welke situaties is een notaristolk nodig?

Een notaris is verplicht om een notaristolk in te schakelen wanneer cliënten de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn. Er is een wet die voorschrijft dat: ‘‘als een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, een tolk verschijnt die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt’’.

Dit is vrij logisch, aangezien iedere punt of komma in notariële documenten telt. Er mogen absoluut geen misverstanden ontstaan. De wetgever vindt het daarom essentieel dat een cliënt wordt geïnformeerd in een taal die hij begrijpt. Voorbeelden van documenten die een notaristolk kan vertalen en toelichten, zijn:

  • hypotheekakten
  • akten van levering
  • testamenten
  • huwelijkse voorwaarden
  • volmachten
  • aandelenoverdrachten
  • akten van oprichting
  • statutenwijzigingen

Beëdigd tolk

Een notaristolk is een beëdigd tolk. Dit betekent dat een notaristolk staat ingeschreven bij het bureau Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en bevoegd is om te tolken voor rechtbanken, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de politie. Bovendien is een notaristolk gespecialiseerd in notarieel recht en de specifieke terminologie daarvan.

Ook is een notaristolk op de hoogte van culturele verschillen en kan hij bijspringen als deze cultuurverschillen naar voren komen tijdens een gesprek met de notaris. Een bekend voorbeeld is dat in sommige culturen snel ‘ja’ wordt geknikt uit beleefdheid, terwijl er eigenlijk ‘nee’ wordt bedoelt; eigenlijk is het nog niet duidelijk. Een notaristolk let op gezichtsuitdrukkingen en andere non-verbale signalen om dit soort situaties te voorkomen. Eenmaal gesignaleerd, kan hij toelichting geven op akten.

Voorbereiding

Meestal krijgt een tolk van tevoren de akte(n) toegestuurd. Het is namelijk van belang dat een notaristolk zich goed voorbereidt. Denk maar eens aan de volgende uitdaging: een Nederlandse juridische term die voorkomt in het document bestaat niet in de moedertaal van de luisteraar. In dat geval dient de term zo goed mogelijk in de moedertaal omschreven te worden of moet de notaristolk zoeken naar een alternatief. In dat geval komt het de kwaliteit ten goede als een tolk hier van tevoren over kan nadenken.

Notaristolk nodig? Met of zonder tolkapparatuur? Kom er direct achter!